Mikä on essentiaalinen vapina?

Essentiaalinen vapina on liikehäiriösairaus, joka aiheuttaa muun muassa käsien, äänen tai pään vapinaa. Kun vapina ei aiheudu sairaudesta tai muista fyysisistä tai psyykkisistä syistä, sitä kutsutaan itsenäiseksi eli essentiaaliseksi vapinaksi. Vapina hankaloittaa monia arkisia toimiamme, kuten syömistä, kirjoittamista tai puhelimen käyttöä. 

Essentiaalinen vapina on yksi tavallisimmista neurologisista diagnooseista ja toiseksi yleisin liikehäiriösairaus levottomien jalkojen jälkeen. Essentiaalinen vapina sekoitetaan usein Parkinsonin tautiin. Essentiaalista vapinaa on todettu noin yhdellä prosentilla suomalaisista, eli se on selvästi tavallisempi kuin Parkinsonin tauti tai MS-tauti. Yli 40-vuotiaista suomalaisista essentiaalinen vapina on todettu viidellä prosentilla. 

Essentiaalisen vapinan arvellaan olevan kuitenkin alidiagnosoitu, sillä kaikki lievää muotoa potevat eivät hakeudu hoitoon. Essentiaalista vapinaa sairastavan tai sitä epäilevän on tärkeää hakeutua lääkärin vastaanotolle. Vapisijoista 70 % kokee vapinan haittaavaksi ja se vaikuttaa elämäämme kielteisesti. 

Sairaus puhkeaa tyypillisesti keski-iässä tai sen jälkeen, mutta essentiaalista vapinaa todetaan myös lapsilla ja nuorilla. Se on noin joka viidennen vanhuksen vaiva. Essentiaalinen vapina on periytyvä sairaus, eli monella meistä on myös vapisevia sukulaisia. Essentiaalisen vapinan syntysyytä ei vielä tunneta.

Minä voin hyvin, minä vain vähän vapisen.

Oireet

Essentiaalinen vapina aiheuttaa meille useimmiten käsien vapinaa, joka korostuu kannatusasennossa.  Vapina kehittyy hitaasti ja usein huomaamatta. Vapina alkaa käsistä yleensä toispuolisena, mutta muuttuu lähes aina molemminpuoliseksi. Muihin kehonosiin, kuten päähän, vapina voi kehittyä vuosien kuluttua käsivapinan alkamisesta.

Essentiaalinen vapina on etenevä liikehäiriösairaus. Sairaudesta ei voi parantua, mutta sitä voi hoitaa. Oikealla hoidolla toispuoleinen vapina voidaan poistaa jopa kokonaan. Meidän vapisijoiden on tärkeää hakeutua hoitoon, sillä elämänlaatua voi merkittävästi parantaa hoidon avulla!

Essentiaaliseen vapinaan liittyviä oireita: 

  • Vapina alkaa vähitellen, yleensä ensin toisella puolella kehoa
  • Vapinaa esiintyy ensin käsissä, joko yhdessä kädessä tai molemmissa
  • Käsien vapinan lisäksi voi esiintyä myös äänen tai pään vapinaa
  • Pään nyökyttely
  • Vapina voi pahentua stressin ja psyykkisen jännityksen myötä