Det finns många typer av behandling för essentiell tremor. Det är viktigt att du söker behandling om du misstänker att du är drabbad av essentiell tremor.

Behandlingsformerna för essentiell tremor behandlar symtomen och är inte botande. För tillfället existerar alltså inte läkemedel som avlägsnar essentiell tremor permanent. Den senaste tiden har emellertid nya läkemedelsfria behandlingsformer, som till och med kan avlägsna skakningar på ena sidan helt och hållet, blivit tillgängliga.

Diagnostik

För att säkerställa diagnosen essentiell tremor utförs olika undersökningar, så att man kan utesluta andra sjukdomar. Om skakandet inte kan fastställas i en undersökning försöker man få fram den i olika tester eller positioner. Till exempel kan gång på ett streck användas som diagnostisk hjälp. Läkaren kan be att patienten exempelvis ritar en spiral.

Läkemedelsbehandling

Essentiell tremor behandlas vanligen med läkemedel, och läkaren kommer att samarbeta med dig för att hitta det lämpligaste läkemedlet. Majoriteten av patienterna får hjälp mot sin tremor genom medicinering. De bästa resultaten för behandling av essentiell tremor har uppnåtts med betablockerare som propranolol. Läkaren kan ordinera dessa läkemedel som ska användas regelbundet eller endast vid behov.

Djup hjärnstimulering

Neurokirurgisk behandling kan övervägas för essentiell tremor om läkemedel inte hjälper eller om bieffekterna är allvarliga. Vid djup hjärnstimulering för man in tunna elektroder, det vill säga utrustning som leder elektricitet, genom hål som borrats i skallen. Under nyckelbenet installeras en subkutan stimulator som skickar svaga elektriska impulser till hjärnan. Stimulatorn justeras några gånger inom ett halvt år efter operationen så att behandlingen fungerar på bästa möjliga sätt.

Behandlingen riktar elektricitet till den hjärnkärna som styr den motoriska funktionen. På så sätt minskas den överaktiva verksamheten i kärnan som orsakar darrningar. Om skakandet förekommer på båda sidorna utförs stimuleringen vanligtvis på båda sidorna av hjärnan. Djup hjärnstimulering är inte lämplig för alla patienter. Behandlingen botar inte sjukdomen, den underlättar symtomen.

Radiofrekvens (RF) lesionsbehandling

Till de neurokirurgiska behandlingarna hör också RF-lesionsbehandling. Behandlingen utförs med lokalbedövning och går ut på att man för en tunn elektrod, det vill säga en enhet som förmedlar radiovågor, till en vald punkt i hjärnan. Med elektroden kan i området förorsaka en permanent värmelesion, det vill säga en slags skada, som under åtgärden stänger av rörelsestörningen. Med elektroden kan man under åtgärden stimulera målområdet och om rörelsestörningen försvinner kan man göra den slutliga lesionen på ett säkert sätt. En permanent lesion på ena sidan är vanligtvis säker.

Högt intensitetsfokuserat ultraljud, eller HIFU-behandling

Genom HIFU-behandling kan man behandla tremor, dvs. skakningar, utan traditionella kirurgiska ingrepp och med minimala komplikationer. Under behandlingen riktar man ultraljudsvågor styrda av magnetisk resonanstomografi, med precision till det lilla område var den överaktiva hjärnkärnan som orsakar tremor är. I början används lågenergi för en kortvarig lindring, samt för att patienten skall kunna berätta för läkaren om sina förnimmelser eller om andra eventuellt bieffekter. Efter att en god respons på behandlingen har säkerställts, kan läkaren utföra enskilda justeringar på målpunkten och öka energin gradvis. Ultraljudsvågorna orsakar en liten lesion i området i fråga och minskar således den skadliga överaktiviteten. Ett snitt görs alltså inte i huden och skallen öppnas överhuvudtaget inte.

För att det ska vara möjligt att rikta behandlingen så noggrant som möjligt till målpunkten som orsakar tremor, undersöks patientens hjärna i förväg genom magnetisk resonanstomografi. Patienten måste också för övrigt vara helt och hållet lämpad för behandlingen. Till exempel undersöks skallens struktur på förhand genom datortomografi, eftersom HIFU-behandlingen utförsgenom skallen. Ramkonstruktionen som används i behandlingen fästs underlokalbedövning i patientens huvud med fyra små stift.

Åbo Universitetscentralsjukhus har som första sjukhus i Finland påbörjat behandlingar med hög intensitets fokuserat ultraljud och de första finländskapatienterna har redan fått HIFU-behandling. För många patienter lindras den behandlade handens skakningar omedelbart och behandlingens effekt kvarstår vanligtvis för resten av patientens liv. Hittills har över  
10 000 patienter i olika delar av världen behandlats. Behandlingen upplevs att vara mycket patientvänlig. Som bieffekter kan det exempelvis förekomma att ansiktet eller extremiteterna domnar och man kan ha en osäkerhet i gången, men för de flesta är symtomen milda och tillfälliga. Tills vidare kan behandlingen endast utföras på ena sidan och då behandlar man den extremitet som är mest symtomatisk eller den dominerande handen.


Klicka här och läs mera on HIFU-behandling på TYKS hemsidor