Vad är essentiell tremor?

Essentiell tremor är en rörelsestörning som bland annat orsakar skakningar i händer, röst eller huvud. Om skakningarna inte orsakas av en sjukdom eller andra fysiska eller psykiska orsaker kallas det för essentiell tremor. Skakningarna försvårar många av våra vardagliga handlingar, som att äta, skriva eller använda telefonen.

Essentiell tremor är en av de vanligaste neurologiska diagnoserna och den näst vanligaste rörelsestörningen efter Willis-Ekboms sjukdom. Essentiell tremor blandas ofta ihop med Parkinsons sjukdom. Omkring en procent av befolkningen lider av essentiell tremor, så den är klart vanligare än Parkinsons sjukdom eller MS. Essentiell tremor har fastställts hos omkring fem procent av personer som är över 60 år.

Essentiell tremor uppskattas ändå vara underdiagnostiserad eftersom alla som lider av en lindring form inte söker vård. Det är viktigt att personer som insjuknat i essentiell tremor eller misstänker det söker sig till en läkarmottagning. Av personer som skakar upplever 70 procent skakningar som störande och att det har en negativ inverkan på deras liv.

Sjukdomen bryter vanligtvis ut i eller efter medelåldern, men essentiell tremor fastställs också hos barn och unga. Det är ett besvär som drabbar omkring var femte åldring. Essentiell tremor är en ärftlig sjukdom, vilket betyder att många av oss också har släktingar som har tremor. Orsaken till essentiell tremor är inte känd.

Jag mår bra, jag bara skakar lite.

Symtom

Oftast orsakar essentiell tremor skakande händer som betonas vid en stödande position. Skakandet  utvecklas långsamt och ofta omärkligt. Oftast börjar skakningarna på en sida i händerna, men övergår nästan alltid till att omfatta båda sidorna. Skakningarna kan spridas till andra kroppsdelar, såsom huvudet, flera år efter att handdarret har börjat.

Essentiell tremor är en progressiv rörelsestörning. Sjukdomen går inte att bota, men den går att behandla. Med rätt behandling kan skakningar på ena sidan till och med avlägsnas helt och hållet. Det är viktigt för oss som skakar att söka behandling, eftersom livskvaliteten kan förbättras avsevärt med hjälp av behandling!

Symtom som är kopplade till essentiell tremor:

  • Skakningarna börjar gradvis, vanligtvis i den ena sidan av kroppen
  • Skakningarna förekommer först i händerna, antingen i en hand eller i båda
  • Förutom tremor i händerna kan  skakningar förekomma i röst eller huvudet
  • Huvudet nickar
  • Skakningarna kan förvärras på grund av stress och psykisk spänning