Bli inte ensam med din sjukdom

Det finns många av oss som skakar, så bli inte ensam med din sjukdom. Patienter som har fått kamratstöd har haft positivia erfarenheter och berättat att känslan av ensamhet och skam minskat efter deltagande i kamratstödstillfällen. Det finns många slag av kamratstöd. Förutom att erbujda stöd, organiserar patientorganisationerna evenemang och andra tillfällen att vara i kontakt med andra berörda.

Kamratstödsdiskussioner med utbildade personer är alltid baserade på förtroende. Det går lätt att prata via telefon. Även många närstående till insjuknade får hjälp av kamratstöd. Föreningarna har också kamratstödsgrupper. Det finns också kamratstödsgrupper på Facebook som upprätthålls av privatpersoner. Fråga förbunden eller föreningarna om dem.