Bli inte ensam!

Upplever du skakningar?

Vad är essentiell tremor?

Essentiell tremor är den näst mest vanliga rörelsestörningen, som bland annat orsakar skakningar i händer, röst eller huvud. Skakningarna gör det svårare att till exempel äta, skriva eller använda telefonen.

LÄS MER

Behandling

Essentiell tremor kan behandlas både med och utan läkemedel. Den senaste tiden har nya läkemedelsfria behandlingsformer för essentiell tremor, som till och med kan avlägsna skakningar på ena sidan helt och hållet, blivit tillgängliga.

LÄS MER

Vardagen och skakningar

Det lönar sig att söka hjälp för essentiell tremor. Förutom behandling är det också möjligt att underlätta vardagen genom att lindra skakningar hemma.

LÄS MER

Kamratstöd

Bli inte ensam med din sjukdom! Patientorganisationer och föreningar erbjuder resurser och kamratstöd.

LÄS MER