Jag försöker vara verkligen du med saken, så att det inte skulle störa mitt vardagliga liv så mycket, eftersom små skakningar alltid har
förekommit och inte varit en väldigt stor sak.

Personer som upplever tremor ska först och främst alltid söka sig till en läkarmottagning. Förutom med rätt behandling kan skakningarna underlättas med olika vardagsåtgärder. Det finns lika många metoder som personer som har tremor och alla metoder passar inte för alla. Förutom läkemedelsbehandling är det också viktigt att prova på och själv hitta metoder som underlättar livet med skakningar.

Här har vi sammanställt några beprövade metoder för att underlätta skakningar. Förhoppningsvis hjälper dessa Er.

Att prata om sjukdomen

Skam är en av våra mest obehagliga och svåra känslor. Vi undviker situationer som orsakar känslan av skam. På grund av skam kompenserar vi för essentiell tremor på många olika sätt. Vissa avstår helt och hållet från arbete som kräver precision, eller antingen överför dem till den hand som är mindre symtomatisk eller använder båda händerna. Många gömmer sina symtom på skakningar.

I undersökningar har depression och ångest förekommit hos 50–80 procent av personer som lider av essentiell tremor. På grund av tremor är många insjuknade rädda för sociala situationer och undviker dem (30–50 procent). Att undvika olika situationer försvagar livskvaliteten avsevärt.

Det är viktigt att få uttrycka sina egna upplevelser och diskutera med närstående eller proffs. Stöd som erhållits från andra personer ökar känslan av trygghet och kontroll och tillhörigheten till andra – något som är viktigt för att leva med och anpassa sig till sjukdomen.

Om man känner sig nedslagen flera veckor och det är svårt att finna njutning från något är det dags att söka professionell hjälp.

Arbetsterapi

Arbetsterapi ger vardagen en övergripande hjälp om man till exempel är nervös för att handla. Det är också möjligt att kalla arbetsterapeuten till exempelvis arbetsplatsen, där hen kan granska arbetsergonomin och ställa in arbetsbordet på ett lämpligt sätt. Arbetsterapin ger vid behov små hjälpmedel som underlättar skakningar, såsom bestick med tjocka skaft, stöd för händerna och trycktextiler.

Motion

Att stärka kroppen genom motion är  något som underlättar symtomen – särskilt om det är motion som man själv gillar. Det finns många olika motionsformer och för det flesta finns en motionsaktivitet som känns bra trots tremor. Skakandet kan orska stelhet i nack- och axelområdet, så det är viktigt att också komma ihåg pausgymnastik.

Närvaro- eller medvetenhetsövningar

Sinnets och kroppens välbefinnande är starkt kopplade till varandra. Med mindfulness- eller medvetenhetsfärdigheter avses fokuseringen på att uppleva, observera och acceptera den stunden som pågår. På grund av darrningarna är våra kroppar mera belastade än andra och vi blir trötta snabbare än andra – så vi behöver oftare vila och pauser från vardagen.

Närvaro- eller medvetenhetsfärdigheter är inte fråga om en komplicerad sak och det behövs inte nödvändigtvis verktyg eller en handledare för att träna dem. Till exempel kan skapandet av upprepade rutiner vara en form av närvaroträning. Också det att man stannar upp i vardagen och håller en tyst paus ökar på medvetenhetsfärdigheterna.

Förutom pauser och rutiner rekommenderar vi att du också provar på andningsövningar. En enkel övning är att ställa sig upp, tre gånger åt sidan lyfta och sänka båda armarna på samma gång och samtidigt andas lugnt. Du kan göra denna övning till en vana för dig själv och exempelvis alltid utföra den vid ett specifikt klockslag eller före du går och lägger dig.

Därtill har vi fått hjälp från dessa:

Låt det darra: lindrad nack- och axelvärk
Använd termosmuggar eller andra stora och tunga koppar istället för dricksglas
Använd sugrör
Handledstyngder
Promenadkäpp som stöd för balansen
Vila
God mat
Livets små njutningar, såsom gott sällskap, delikatesser nu och då och att göra saker som du njuter av
Rör dig i naturen
Nertyngda bestick
Förtjockning för pennor och bestick
Tyngre knivar
Halkskydd under bestick och tallrikar
Barmhärtighet mot sig själv
Be om hjälp